Báo Kinh tế và Đô thị tham gia phát triển kinh tế Thủ đô

Báo Kinh tế và Đô thị tham gia phát triển kinh tế Thủ đô

Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó kinh tế đô thị được xem là giải pháp mang tính đột phát để phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.