Mất 10% lương hưu vì... sinh sau 1 ngày

Mất 10% lương hưu vì... sinh sau 1 ngày

Kinhtedothi - Từ năm 2018 trở đi, cách tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối với người lao động (NLĐ) có sự thay đổi theo chiều hướng tăng số năm điều kiện, đặc biệt với lao động nữ, tỷ lệ phần trăm lương hưu mỗi năm giảm từ 3% xuống 2%.