Vi phạm quy định phòng, chống dịch: Phải xử lý nghiêm minh

Vi phạm quy định phòng, chống dịch: Phải xử lý nghiêm minh

Kinhtedothi – Liên tiếp những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục xuất hiện những cá nhân có những hành vi chống đối việc kiểm dịch, thông chốt, vi phạm quy định về phòng dịch, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.
Chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch: Cần thiết xử lý nghiêm minh

Chống người thi hành công vụ phòng, chống dịch: Cần thiết xử lý nghiêm minh

Kinhtedothi - Khi Hà Nội cùng cả nước đang “gồng mình” chống dịch Covid-19, lại xuất hiện một số cá nhân vô cảm, ích kỷ, sẵn sàng có những hành vi chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch. Các trường hợp này cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.