Bình Dương: Hơn 8.500 công nhân Công ty Shyanghuncheng được nghỉ hưởng lương 170.000 đồng/ngày

Bình Dương: Hơn 8.500 công nhân Công ty Shyanghuncheng được nghỉ hưởng lương 170.000 đồng/ngày

Kinhtedothi - Ngày 15/7, khoảng 600 công nhân thuộc 2 phân xưởng tại Công ty TNHH Shyanghuncheng Việt Nam, chuyên ngành may mặc, 100% vốn nước ngoài (trụ sở đóng tại khu sản xuất An Thạnh, TP Thận An, tỉnh Bình Dương) đã bỏ ra ngoài ngừng việc khi chuẩn bị vào ca sản xuất, do thông tin cho rằng, có người lao động trong xưởng bị nhiễm Covid-19.