Chính sách sát sườn hỗ trợ người có uy tín

Chính sách sát sườn hỗ trợ người có uy tín

Kinhtedothi - Những năm qua, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách dành cho người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Mới đây nhất, Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND của HĐND TP đã được ban hành và dần đi vào cuộc sống.