Quận Hà Đông hỗ trợ những người khuyết tật vượt qua dịch Covid-19

Quận Hà Đông hỗ trợ những người khuyết tật vượt qua dịch Covid-19

Kinhtedothi - Bình thường, những người khuyết tật, yếu thế là đối tượng đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Và dịch bệnh kéo dài, thiếu việc làm, sản phẩm làm ra không bán được càng ảnh hưởng đến bữa cơm hàng ngày của họ. Trước thực trạng này, quận Hà Đông đã có những giải pháp thiết thực để giúp đỡ họ.
[Video] Trợ giúp pháp lý cho người khiếm thị

[Video] Trợ giúp pháp lý cho người khiếm thị

Kinhtedothi - Việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nói chung, người khiếm thị nói riêng đã được Trung tâm trợ giúp Nhà nước TP Hà Nội quan tâm thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động tại cơ sở, tư vấn pháp luật và tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Qua đó, giúp người khuyết tật nâng cao nhận thức về pháp luật, xóa bỏ rào cản về tinh thần, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật.