Phát triển đô thị thông minh: Nguồn lực con người phải đi trước

Phát triển đô thị thông minh: Nguồn lực con người phải đi trước

Kinhtedothi - Hà Nội đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện nhằm phát triển theo định hướng một đô thị thông minh (ĐTTM). Theo các chuyên gia, bên cạnh những điều kiện như chính sách, hạ tầng kỹ thuật…, con người chính là nguồn lực vô cùng quan trọng và cần được chuẩn bị trước một bước.