Cách mọi chức vụ trong Đảng với nguyên Giám đốc Công an An Giang

Cách mọi chức vụ trong Đảng với nguyên Giám đốc Công an An Giang

Ngày 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Bé Tư, thiếu tướng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang...