Sắp xếp hợp lý quy mô mạng lưới các cơ sở giáo dục

Sắp xếp hợp lý quy mô mạng lưới các cơ sở giáo dục

Kinhtedothi - Đại biểu Quốc hội cho biết, trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học hiện nay vẫn còn tình trạng trên cùng một địa bàn có nhiều trường cao đẳng, trung cấp cả trực thuộc bộ, ngành và cả địa phương có cùng chức năng ngành nghề đào tạo thường xuyên tuyển sinh...