Hà Nội: Bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp 4 nhà hát

Hà Nội: Bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp 4 nhà hát

Kinhtedothi - Để tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện tốt việc quảng bá nghệ thuật truyền thống và phục vụ du lịch, TP Hà Nội sẽ bố trí nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Múa rối Thăng Long.