Xây dựng xe buýt văn minh, thân thiện từ bộ quy tắc

Xây dựng xe buýt văn minh, thân thiện từ bộ quy tắc

Kinhtedothi - Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) ban hành bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho công nhân lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách trên xe buýt. Bộ quy tắc ứng xử này được xây dựng hướng tới nâng cao chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên xe buýt.