Tạo cơ hội việc làm cho nữ lao động nhập cư

Tạo cơ hội việc làm cho nữ lao động nhập cư

Kinhtedothi - Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội” sẽ giúp đối tượng hưởng thụ tại huyện Đông Anh được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, kỹ năng mềm và sẵn sàng làm việc, kết nối việc làm, tự kinh doanh.