Hà Nội nêu 6 nhóm kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng

Hà Nội nêu 6 nhóm kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng

Kinhtedothi - Tại Hội nghị “Tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng của TP” do UBND TP Hà Nội tổ chức sáng 10/8, đại diện Hội đồng Thi đua Khen thưởng TP đã chỉ ra một số bất cập, hạn chế trong thi hành Luật Thi đua Khen thưởng, từ đó nêu lên 6 nhóm kiến nghị cụ thể để sửa đổi, bổ sung Luật thời gian tới.