Các vấn đề PAPI đề cập gắn liền nhu cầu thiết yếu của người dân

Các vấn đề PAPI đề cập gắn liền nhu cầu thiết yếu của người dân

Kinhtedothi-"Các vấn đề PAPI đề cập gắn liền với những nhu cầu thiết yếu, chính đáng của người dân, chứ không xa vời gì. Muốn cải thiện Chỉ số PAPI của TP thì chủ yếu cần cải thiện từ chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã" - đại diện Sở Nội vụ Hà Nội nhấn mạnh.