Gỡ khó cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Gỡ khó cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách qua Cục Thuế TP Hà Nội đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018, đặc biệt, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, bền vững.
Hà Nội công khai 194 doanh nghiệp nợ gần 300 tỷ tiền thuế

Hà Nội công khai 194 doanh nghiệp nợ gần 300 tỷ tiền thuế

Kinhtedothi - Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 194 doanh nghiệp nợ thuế, phí tháng 6/2019 với tổng số nợ hơn 296 tỷ đồng. Trong đó, có 129 đơn vị công khai lần đầu nợ khoảng 57 tỷ đồng thuế, phí và công khai lại 65 đơn vị nợ 239 tỷ đồng.
Nghệ An: Nợ đọng thuế trên 1.000 tỷ đồng

Nghệ An: Nợ đọng thuế trên 1.000 tỷ đồng

Kinhtedothi - Đây là số liệu được báo cáo tại buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Cục Thuế Nghệ An theo chương trình giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong 3 năm (2016 - 2018), vừa diễn ra sáng 13/5.
Hơn 35.000 tỷ đồng nợ thuế có khả năng mất trắng

Hơn 35.000 tỷ đồng nợ thuế có khả năng mất trắng

Kinhtedothi - Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8%, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với cùng thời điểm năm 2017.