Thống nhất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Thống nhất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Kinhtedothi - Sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết đến ngày 31/12/2023.