Chuyển đổi số và cuộc cách mạng mới của ngành nông nghiệp

Chuyển đổi số và cuộc cách mạng mới của ngành nông nghiệp

Kinhtedothi - Nông nghiệp nước ta đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, từ canh tác thuần nông đến thực hiện cơ khí hóa, tự động hóa. Giờ đây, nông nghiệp đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây cũng được xem là giải pháp tổng thể góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp.
Rào cản của nông dân Phúc Lâm

Rào cản của nông dân Phúc Lâm

Kinhtedothi - Những năm gần đây, một số nông dân xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản sạch, mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông dân Phúc Lâm cần được các cấp ngành hỗ trợ nhiều hơn về nguồn vốn sản xuất và liên kết tiêu thụ.
Hà Nội khuyến khích xây dựng cánh đồng mẫu lớn

Hà Nội khuyến khích xây dựng cánh đồng mẫu lớn

Kinhtedothi - Cùng với việc tích cực chuyển đổi diện tích canh tác lúa kém hiệu quả sang cây trồng, vật nuôi khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn, Hà Nội đang khuyến khích tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn, nâng giá trị từ sản xuất lúa hữu cơ, lúa chất lượng cao.