Chuyển đổi số và cuộc cách mạng mới của ngành nông nghiệp

Chuyển đổi số và cuộc cách mạng mới của ngành nông nghiệp

Kinhtedothi - Nông nghiệp nước ta đã trải qua nhiều cuộc cách mạng, từ canh tác thuần nông đến thực hiện cơ khí hóa, tự động hóa. Giờ đây, nông nghiệp đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đây cũng được xem là giải pháp tổng thể góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả, tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững ngành nông nghiệp.
"Ông lớn" có giải pháp công nghệ nông nghiệp đột phá tiếp cận thị trường Việt Nam

"Ông lớn" có giải pháp công nghệ nông nghiệp đột phá tiếp cận thị trường Việt Nam

Kinhtedothi - Qua một giai đoạn thử thách, 9 doanh nghiệp trong và ngoài nước có giải pháp công nghệ nông nghiệp đột phá sáng tạo đã được Chương trình Thúc đẩy Đổi mới sáng tạo và Đầu tư trong Công nghệ Nông nghiệp - GRAFT Challenge Vietnam 2021 tuyển chọn để triển khai các hoạt động hỗ trợ tiếp cận thị trường Việt Nam.