Xây dựng nông thôn mới Hà Nội: Giữ vững vị thế lá cờ đầu

Xây dựng nông thôn mới Hà Nội: Giữ vững vị thế lá cờ đầu

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, Hà Nội tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, giữ vững vị thế lá cờ đầu của cả nước.