Nước Mỹ nín thở chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

Nước Mỹ nín thở chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016

Nước Mỹ nín thở chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 - Nước Mỹ đang nín thở chờ đợi ai sẽ trở thành vị Tổng thống thứ 45, hoặc là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử hoặc là vị tổng thống đầu tiên xuất thân từ doanh nhân.