Công nghệ sẽ làm thay đổi ngành bán lẻ truyền thống tại Việt Nam

Công nghệ sẽ làm thay đổi ngành bán lẻ truyền thống tại Việt Nam

Kinhtedothi - Dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi ngành bán lẻ tại Việt Nam. Công nghệ sẽ tạo ra mối tương tác mới và chính yếu giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do đó, tận dụng công nghệ và phải thích nghi với các giá trị tiêu dùng mới trong tương lai sẽ là vấn đề sống còn với các doanh nghiệp, nhất là các nhà bán lẻ truyền thống.