Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ

Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản hữu cơ

Kinhtedothi - Phát triển nông nghiệp hữu cơ, trong đó có lĩnh vực thủy sản, được Hà Nội xác định là hướng đi trong thời gian tới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm cung ứng cho người tiêu dùng Thủ đô.