8 nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu từ Thái Lan

8 nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhập siêu từ Thái Lan

Bộ Công Thương đã họp với lãnh đạo một số đơn vị liên quan trong Bộ để tìm nguyên nhân nhập siêu từ Thái Lan trong thời gian qua và bàn các giải pháp nâng cao sự cạnh tranh của hàng Việt, thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, hướng tới mục tiêu cân bằng hơn cán cân thương mại giữa 2 nước.