"Dấu ấn Obama" trong đội ngũ mới của ông Biden

"Dấu ấn Obama" trong đội ngũ mới của ông Biden

Kinhtedothi - Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chọn nhiều giới chức dưới thời ông Obama để nắm giữ các vị trí an ninh quốc gia và quản lý kinh tế, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ so với chính sách “nước Mỹ trước tiên” của ông Trump.