Oslo truyền cảm hứng xây dựng đô thị xanh

Oslo truyền cảm hứng xây dựng đô thị xanh

Kinhtedothi - Nổi bật với tư cách là Thủ đô xanh châu Âu, trong năm 2019 và nhiều năm tiếp theo, Oslo sẽ đóng vai trò là “đại sứ” cho phát triển đô thị bền vững, truyền cảm hứng, chia sẻ và thúc đẩy với các TP khác khắp thế giới về các sáng kiến cải thiện môi trường thân thiện, giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.