Vietsovpetro vinh dự nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước

Vietsovpetro vinh dự nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước

Kinhtedothi - Vietsovpetro đã hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu tài chính trong năm 2021, trong đó, lợi nhuận hai phía 282,5 triệu USD (173,2% kế hoạch) tạo tiền đề cho năm tiếp theo. Với những nỗ lực của mình, Vietsovpetro vinh dự nhận những phần thưởng cao quý cấp Nhà nước.