Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 7/2023

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 7/2023

Kinhtedothi - Thủ tướng nêu một số định hướng lớn trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, trước hết là tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới và tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát quyền lực...