Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam thời Pháp thuộc

Hệ thống ngân hàng ở Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Dười thời Pháp thuộc, hệ thống ngân hàng là công cụ kiểm soát nền tài chính, tiền tệ và hỗ trợ cho công cuộc khai khác thuộc địa của chính quyền thực dân. Trong đó, Ngân hàng Đông Dương là trụ cột và nắm giữ vai trò chỉ huy nền kinh tế.
Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Ngoại thương Việt Nam thời Pháp thuộc

Kinhtedothi - Với mục tiêu khai thác, bóc lột thuộc địa, thực dân Pháp, ngay sau khi xâm chiếm xong Nam Kỳ đã lập tức khai thác đồng bằng sông Cửu Long, chú trọng xuất khẩu để thu lợi nhuận.
[Thông điệp từ lịch sử] Đồn điền thời Nguyễn

[Thông điệp từ lịch sử] Đồn điền thời Nguyễn

Kinhtedothi - Thời Pháp thuộc, những ông chủ da trắng được chính quyền thực dân dành cho độc quyền khai thác những khu rừng bạt ngàn, trên đó, họ trồng những hàng cây cao su thẳng tắp, mang lại những nguồn lợi kếch xù.