Sự gương mẫu tạo ra động lực

Sự gương mẫu tạo ra động lực

Kinhtedothi - Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập.