Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 6/2023

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/6/2023 đến ngày 30/6/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 5/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 5/2023

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/5/2023 đến ngày 31/5/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2023

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/4/2023 đến hết ngày 30/4/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 3/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 3/2023

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 2/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 2/2023

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/2/2023 đến ngày 28/2/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.
Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023

Hà Nội: Danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 1/2023

Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách phương tiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023, được ghi nhận qua camera giám sát.