Dấu ấn phát triển đô thị bền vững

Dấu ấn phát triển đô thị bền vững

Kinhtedothi - Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển đô thị cao. Bên cạnh những kết quả to lớn đã đạt được cũng bộc lộ một số tồn tại...
Tạo động lực cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Tạo động lực cho phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng nay, 24/11, phát biểu tham luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô...