Bài 1: Hành trình đến với Đảng

Bài 1: Hành trình đến với Đảng

Kinhtedothi - Nằm dưới chân núi Tản Viên, xã Ba Vì (huyện Ba Vì) là địa bàn duy nhất của Thủ đô Hà Nội có đồng bào dân tộc Dao sinh sống tập trung.