Hiệu quả từ phát triển các cụm công nghiệp ở huyện Thường Tín

Hiệu quả từ phát triển các cụm công nghiệp ở huyện Thường Tín

Kinhtedothi - Những năm qua, huyện Thường Tín chú trọng đầu tư xây dựng cụm công nghiệp (CCN), CCN làng nghề, nhờ đó đến nay đã có 11 cụm CCN đi vào hoạt động và đang tiếp tục xây dựng, mở rộng 3 CCN mới góp phần giải quyết việc làm cho lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế.