Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Thanh Oai cần khai thác tốt các nguồn lực để tạo điều kiện phát triển

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Thanh Oai cần khai thác tốt các nguồn lực để tạo điều kiện phát triển

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đề nghị, huyện Thanh Oai cần quan tâm phát triển hạ tầng sản xuất tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Có kế hoạch phát triển du lịch văn hoá, sinh thái, làng nghề để kết nối các tour du lịch chung của TP. Chú trọng phát huy giá trị của di tích, di sản sẵn có trên địa bàn. Đặc biệt, sớm hoàn thành các quy hoạch và khai thác tốt các nguồn lực để tạo điều kiện cho phát triển...