Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khơi thông từ chính sách

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khơi thông từ chính sách

Kinhtedothi - Dù có nhiều lợi thế, song việc nhân rộng, phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao (CNC) trên địa bàn Hà Nội vẫn gặp không ít khó khăn. Do đó, việc khơi thông cơ chế, chính sách cho lĩnh vực này cần được TP ưu tiên trong bối cảnh hiện nay.