Các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường BĐS

Các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển thị trường BĐS

Kinhtedothi - Chúng ta thường hiểu sai về thị trường BĐS khi cho rằng thị trường chỉ là giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trong thực tế thị trường BĐS ngoài giao dịch mua bán thông thường chiếm tỷ trọng lớn nhất, còn có các giao dịch khác như cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất… rất phong phú và đa dạng.