Hiến kế phát triển văn hóa

Hiến kế phát triển văn hóa

Kinhtedothi - Thông qua những trao đổi của các nhà quản lý, chuyên gia tại Hội thảo Văn hóa 2022 có thể thấy, đôi khi chỉ cần một cách tiếp cận hợp lý, một thể chế mới, một nguồn lực mới, công nghiệp văn hóa sẽ tìm thấy thị trường và văn hóa sẽ được bảo tồn, phát triển.
Tạo cơ chế đặc thù để phát triển văn hoá

Tạo cơ chế đặc thù để phát triển văn hoá

Kinhtedothi – Triển khai, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ Hà Nội về phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025, huyện Thanh Oai đã có nhiều cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ.
Tập trung định hướng cho ba trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô

Tập trung định hướng cho ba trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô

Kinhtedothi - Chiều 16/12, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về "Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025" Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị Giao ban Ban Chỉ đạo mở rộng nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó Ban Chỉ đạo xác định ba trụ cột phát triển bền vững của Thủ đô là: Văn hóa, Giáo dục, Y tế.
Thúc đẩy hơn nữa việc gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch tại thị xã Sơn Tây

Thúc đẩy hơn nữa việc gắn kết bảo tồn di tích với phát triển du lịch tại thị xã Sơn Tây

Kinhtedothi - Sáng 22/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thị xã Sơn Tây.