Khắc phục tình trạng tích tụ, gây lãng phí tài nguyên tần số

Khắc phục tình trạng tích tụ, gây lãng phí tài nguyên tần số

Kinhtedothi- Sáng nay, 18/4, tại Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Trong đó nhấn mạnh cần quy định để tránh xảy ra tình trạng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí tài nguyên tần số.
Thống nhất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Thống nhất kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết về xử lý nợ xấu

Kinhtedothi - Sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết đến ngày 31/12/2023.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 10

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 10

Kinhtedothi- Sáng 14/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 10, cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.