Lại nóng chuyện duyệt, dán nhãn phim

Lại nóng chuyện duyệt, dán nhãn phim

Kinhtedothi - Dán thêm nhãn 21+, đưa phim phổ biến trên không gian mạng vào quản lý để ngăn chặn những nội dung xuyên tạc, vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam là những đề xuất bổ sung trong dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi được các nhà làm điện ảnh quan tâm, bàn thảo sôi nổi.