Phát huy tiềm năng, thế mạnh, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Kinhtedothi - “Hà Nội đang nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập của Luật Thủ đô, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp giúp Thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.
Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Đưa văn hóa, con người Hà Nội trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững Thủ đô

Kinhtedothi - Sáng nay, 24/11, phát biểu tham luận tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã xác định, một trong ba khâu đột phá của nhiệm kỳ là đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô...
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU cần có sản phẩm cân, đo, đong, đếm được

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong: Thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU cần có sản phẩm cân, đo, đong, đếm được

Kinhtedothi-“Cần thống nhất chung quan điểm xuyên suốt trong quá trình thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII), đó là doanh nghiệp là chủ thể trong triển khai, các cơ quan quản lý nhà nước có vai trò định hướng tạo ra môi trường, cơ chế chính sách và các công cụ để thúc đẩy. Đặc biệt, Chương trình cần rõ sản phẩm, không chỉ là những đề tài chung chung mà phải cân đong đo đếm được” - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ.