Hà Nội giữ vững vị thế “Lá cờ đầu” trong xây dựng nông thôn mới

Hà Nội giữ vững vị thế “Lá cờ đầu” trong xây dựng nông thôn mới

Kinhtedothi - Mười năm qua, với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” đã được triển khai sâu rộng, đạt được kết quả toàn diện, về đích sớm nhiều chỉ tiêu quan trọng.
Người dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Người dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

Kinhtedothi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh như vậy tại Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 của huyện Đan Phượng ngày 26/11.
“Đặt hàng” báo chí phê phán công chức gây sách nhiễu, phiền hà

“Đặt hàng” báo chí phê phán công chức gây sách nhiễu, phiền hà

rnKinhtedothi – Tập trung chấn chỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kỷ luật, kỷ cương, tinh thần phục vụ Nhân dân; phê phán những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà; đồng thời cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.