Hà Nội: Đưa “cái lý” đến với đồng bào vùng dân tộc

Hà Nội: Đưa “cái lý” đến với đồng bào vùng dân tộc

Kinhtedothi - Những năm qua, việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS), được TP coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mục tiêu ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô.