Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kinhtedothi- Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP tại Hội nghị giao ban công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Hội đồng.
Hà Nội: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hà Nội: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kinhtedothi - Chiều 27/7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.