Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Khai thác hiệu quả mạng xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kinhtedothi- Văn phòng UBND TP Hà Nội đã thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP tại Hội nghị giao ban công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Hội đồng.
Tích cực tuyên truyền, đưa các dịch vụ công đi vào cuộc sống

Tích cực tuyên truyền, đưa các dịch vụ công đi vào cuộc sống

Kinhtedothi - Chiều 30/8, Ban Chỉ đạo Đề án 06 TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn 3 quy trình dịch vụ công Đăng ký khai sinh - Đăng ký kết hôn - Đăng ký khai tử trên Cổng Dịch vụ công, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hà Nội: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hà Nội: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Kinhtedothi - Chiều 27/7, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP năm 2022. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP chủ trì hội nghị.
Phát huy tiềm năng, thế mạnh, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Phát huy tiềm năng, thế mạnh, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”

Kinhtedothi - “Hà Nội đang nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập của Luật Thủ đô, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp giúp Thủ đô phát huy tiềm năng, thế mạnh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.