Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 điều chỉnh một số thành viên tham gia Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 14/9/2021 của Thủ tướng về việc kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ

13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ

Kinhtedothi - Tại Phiên họp trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 diễn ra vào sáng 11/8, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày Báo cáo về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.