Hoàn thiện chương trình hành động “Không còn nạn đói” trong quý I/2018

Hoàn thiện chương trình hành động “Không còn nạn đói” trong quý I/2018

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng BCĐ Quốc gia chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025 vừa chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Hướng dẫn thí điểm dịch vụ vận chuyển du khách

Hướng dẫn thí điểm dịch vụ vận chuyển du khách

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.