Phổ Yên - Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình

Phổ Yên - Thái Nguyên đang từng bước chuyển mình

Kinhtedothi - Thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại III, xây dựng 9 xã trong quy hoạch nội thị trở thành phường. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là quy hoạch đô thị, mạng lưới giao thông và mở rộng các khu công nghiệp để sớm đưa thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.