Đóng góp thiết thực trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19

Đóng góp thiết thực trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19

Kinhtedothi - Ngày 18/8/2021, Sở Tư pháp TP Hà Nội có Công văn số 2225/CV-HĐ về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương ký, gửi các UBND quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo, đài của TP...
PV GAS tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

PV GAS tiếp tục chấn chỉnh và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Kinhtedothi - Thực hiện các chỉ thị của Chính Phủ, Bộ Y tế, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp chuyên môn về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã rà soát và tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh – an toàn cơ sở công trình khí, nhịp độ lao động SXKD cũng như tham gia bảo vệ cộng đồng dân cư.