Hà Nội phát hiện 364 trường hợp nhiễm HIV mới

Hà Nội phát hiện 364 trường hợp nhiễm HIV mới

Kinhtedothi - Liên quan đến công tác phòng, chống HIV/AIDS, Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện tại, Hà Nội có 14.441 trường hợp nhiễm HIV/AIDS còn sống. Số trường hợp nhiễm HIV còn sống của Hà Nội chiếm 6,5% tổng số trường hợp nhiễm HIV còn sống của cả nước.
Cục Phòng, chống HIV/AIDS  thông tin về nhóm Bông Hồng Đen

Cục Phòng, chống HIV/AIDS thông tin về nhóm Bông Hồng Đen

Kinhtedothi - Xét trên các thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan liên quan, Cục Phòng, chống HIV/AIDS thấy, nhóm Bông Hồng Đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Lấp khoảng trống trong phòng, chống HIV/AIDS

Lấp khoảng trống trong phòng, chống HIV/AIDS

Kinhtedothi - Thời gian qua, khu vực tư nhân tham gia khá sâu rộng vào công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã góp phần tăng sự lựa chọn, tăng khả năng tiếp cận của người sử dụng đến các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS, giúp mở rộng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam.