PGS.TS Lê Văn Cương: Người đứng đầu phải quyết liệt

PGS.TS Lê Văn Cương: Người đứng đầu phải quyết liệt

Kinhtedoth- Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) là rất cần thiết trong tình hình hiện nay, nhưng để phát huy hiệu quả, không chỉ mang tính hình thức thì vai trò của người đứng đầu rất quan trọng.
“Tham nhũng chính sách” ngày càng tinh vi, phức tạp hơn

“Tham nhũng chính sách” ngày càng tinh vi, phức tạp hơn

Kinhtedothi - Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.